Αυστρία - Τσεχία - Πολωνία 9 ημέρες

Αναχώρηση 24 Απριλίου
Δείτε το πρόγραμμα!

Πράγα - Βιέννη - Βουδαπέστη 8 ημέρες

Αναχώρηση 11 Ιουνίου
Δείτε το πρόγραμμα!

Βουδαπέστη - Βιέννη - Πράγα 8 ημέρες

Αναχώρηση 26 Απριλίου
Δείτε το πρόγραμμα!

Κύπρος 6 ημέρες

Αναχωρήσεις 24 & 27 Απριλίου.
Δείτε το πρόγραμμα!

Βιέννη 5 ημέρες

Αναχωρήσεις 25 & 30 Απριλίου.
 Δείτε το πρόγραμμα!

Πράγα 5 ημέρες

Αναχωρήσεις 25 & 26 Απριλίου και 13 Ιουνίου.
 Δείτε το πρόγραμμα!